Endringar i statsbudsjettet 2018 under Landbruks- og matdepartementet

Prop. 29 S (2018-2019), Innst. 110 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Landbruks- og matdepartementet Saka er behandla i næringskomiteen Tilråding levert 04.12.2018 Innst. 110 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt endringer i statsbudsjettet 2018 under Landbruks- og matdepartementet, jf. Prop. 29 S (2018-2019).

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 04.12.2018

   Behandla i Stortinget: 11.12.2018