Representantforslag om et norsk regelverk for crowdfunding/folkefinansiering

Dokument 8:37 S (2017-2018), Innst. 169 S (2017-2018)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Terje Breivik, Trine Skei Grande Saka er behandla i finanskomiteen Forslag fra (V) Tilråding levert 06.03.2018 Innst. 169 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Venstre om crowdfunding/folkefinansiering. Forslaget ble vedtatt vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 06.03.2018

   Behandla i Stortinget: 22.03.2018