Representantforslag om kvalitet og innhold ved lensmannskontorene etter gjennomføringen av politireformen

Dokument 8:35 S (2016-2017), Innst. 211 S (2016-2017)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Geir Pollestad, Heidi Greni, Ivar Odnes, Jenny Klinge, Janne Sjelmo Nordås, Kjersti Toppe, Liv Signe Navarsete, Marit Arnstad, Per Olaf Lundteigen, Trygve Slagsvold Vedum Saka er behandla i justiskomiteen Forslag fra (Sp) Tilråding levert 21.03.2017 Innst. 211 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har drøftet forslag fra representanter fra Senterpartiet om kvalitet og innhold ved lensmannskontorene etter gjennomføringen av politireformen. Stortinget vedtok med skiftende flertall fire anmodninger til regjeringen, som henholdsvis omhandlet ansattes og organisasjoners medbestemmelse ved implementering av politireformen, plan for utstedelse av våpenkort og pass, tjenestestedenes kompetanse og politikraft og klagebehandling.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 21.03.2017

   Behandla i Stortinget: 23.03.2017