Grunnlovsforslag om endring i §§ 1, 3, 4 til 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17 til 32, 34 til 37, 39 til 41, 43 til 48, 62, 67 til 69, 74 til 82, 86 og 121 (om å endre statsform til republikk)

Dokument 12:21 (2015-2016), Innst. 128 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saka er behandla i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (SV), (A), (V) Tilråding levert 15.01.2019 Innst. 128 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om grunnlovsforslag om å endre statsform til republikk, jf. Innst. 128 S (2015-2016) og Dokument 12:21 (2015-2016). Forslaget er fremmet av Kirsti Bergstø, Snorre Serigstad Valen, Iselin Nybø, Sveinung Rotevatn, Jette F. Christensen, Truls Wickholm og Heide Nordby Lunde. Forslaget ble med 36 stemmer for og 130 stemmer mot, ikke bifalt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Referert for senere bekjentgjøring

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 15.01.2019

   Behandla i Stortinget: 29.01.2019