Voteringsoversikt for sak:

Grunnlovsforslag om endring i §§ 1, 3, 4 til 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17 til 32, 34 til 37, 39 til 41, 43 til 48, 62, 67 til 69, 74 til 82, 86 og 121 (om å endre statsform til republikk)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (29.01.2019 Kl. 15:23:50)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om grunnlovsforslag om å endre statsform til republikk, jf. Innst. 128 S (2015-2016) og Dokument 12:21 (2015-2016). Forslaget er fremmet av Kirsti Bergstø, Snorre Serigstad Valen, Iselin Nybø, Sveinung Rotevatn, Jette F. Christensen, Truls Wickholm og Heide Nordby Lunde. Forslaget ble med 36 stemmer for og 130 stemmer mot, ikke bifalt.

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Referert for senere bekjentgjøring