Grunnlovsforslag om nytt andre ledd i § 49 (folkeavstemning)

Dokument 12:43 (2015-2016)

Status: Dokumentet er til behandling i komiteen.

Saka er til behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (Sp)

Saksgang