Grunnlovsforslag om ny § 85 a (om folkeavstemning)

Dokument 12:14 (2015-2016), Innst. 121 S (2019-2020)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saka er behandla i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (FrP) Tilråding levert 17.12.2019 Innst. 121 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet Innst. 121 S (2019-2020) fra kontroll- og konstitusjonskomiteen, jf. Dokument 12:14 (2015-2016) og Dokument 12:43 (2015-2016), Forslagene gjelder grunnlovfesting av folkeavstemning. I innstillingen fra kontroll- og konstitusjonskomiteen foreslo medlemmet fra Fremskrittspartiet og uavhengig representant Ulf Leirstein å bifalle forslaget i Dokument 12:14 (2015-2016), mens medlemmet fra Sosialistisk Venstreparti foreslo å bifalle forslaget i Dokument 12:43 (2015-2016), Ingen av forslagene fikk grunnlovsmessig flertall ved behandlingen i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Referert for senere bekjentgjøring

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 17.12.2019

   Debattert i Stortinget 07.01.2020
   Votert i Stortinget 07.01.2020