Finn saka

Avgrens utvalet

Avgrens utvalet

Finn saka etter

(1 - 1 av 1)

Bergverk (1)

 • Endringer i mineralloven (retting av inkurier)

  Prop. 13 L (2021-2022), Innst. 43 L (2021-2022), Lovvedtak 10 (2021-2022)

  Endringer i mineralloven (retting av inkurier)

  Departement: Nærings- og fiskeridepartementet
  Saksordførar: Nordlund, Willfred
  Debattert: 13.12.2021
  Votert: 13.12.2021

  Lovsak | Lov