Stortingsåret 2016–2017

Stortingsåret 2016−2017

En fireårsperiode med høy aktivitet i Stortinget er over. Ikke minst har dette siste året vært preget av saker som har skapt debatt og offentlig engasjement.

Stortingsrepresentanter på vei inn i salen når det ringer inn til dagens møte. I forgrunnen Henrik Asheim (H). 8. juni 2017

Hva skjer på Stortinget?

Når du stemmer ved stortingsvalg, er du med på å bestemme hvilke 169 personer som skal sitte i Norges lovgivende, bevilgende og kontrollerende forsamling de neste fire årene.

Parlamentarisk leder i Senterpartiet Marit Arnstad på talerstolen. Foto: Stortinget.

De parlamentariske lederne har ordet

Åtte partier var representert på Stortinget i forrige periode. Hva mener de om stortingsåret 2016–2017? Hva har kjennetegnet sesjonen? Hva er de mest fornøyd med å ha fått til?

fra konstitueringen av Stortinget 2016. Foto: Stortinget.

Sentrale saker i sesjonen 2016–2017

Hva slags saker behandles egentlig i Stortinget? I sesjonen 2016–2017 hadde Stortinget totalt 503 saker til behandling. Her finner du noen av de mest sentrale.

Finansminister Siv Jensen overleverer regjeringens budsjettforslag til stortingspresident Thommessen, 6. oktober 2016. Foto: Stortinget.

Statsbudsjettet 2017

Den første uken i oktober legger finansministeren frem regjeringens budsjettforslag i Stortinget. Men hvordan kommer et statsbudsjett på plass, og hva skjedde egentlig i 2016?

Alle grunnlovsforslag skal legges frem i stortingssalen før et stortingsvalg. Slik kan du være med å påvirke Grunnloven gjennom stemmeseddelen. Foto: Stortinget.

Nytt om Grunnloven

Visste du at Grunnloven har blitt endret nesten 1000 ganger siden 1814? Den 14. mars i år ble grunnlovsforslagene som er fremsatt for stortingsperioden 2013–2017, debattert i Stortinget.

Familie- og kulturkomiteen fikk ny og viktig innsikt i det svaldbardske barnevernets utfordringer under sitt besøk i 2016. Foto: Stortinget.

En komitéreise til Svalbard

Hva gjør en stortingskomité egentlig på Svalbard? – Vi blir aldri gode hvis vi bare sitter og snakker med hverandre, sier leder i familie- og kulturkomiteen på Stortinget, Svein Harberg.

Demonstrasjon på Eidsvolls plass i forbindelse med jordbruksoppgjøret 23. mai 2017. Foto: Stortinget.

Eidsvolls plass

I 2016–2017 har det vært holdt nesten 250 markeringer og demonstrasjoner på Eidsvolls plass.

Pressen har sin egen losje i stortingssalen. Foto: Stortinget.

Gode vilkår for mediene

– Makta trenger å bli sett i kortene, og mediene har heldigvis gode arbeidsforhold her i Stortinget, sier Tron Strand, leder i Stortingets presselosje og politisk reporter i Bergens Tidende.

Stortinget fulgte rådet fra Riksantikvaren om å bevare den opprinnelige fasaden fra 1880 i Prinsens gate 26. Derfor er hele bygget innenfor fasaden revet, grunnforholdene er forbedret og et helt nytt bygg er i ferd med å bli reist innenfor den gamle fasaden. Foto: Stortinget.

Stortingets byggeprosjekt

De siste to årene har området rundt Stortinget vært preget av betydelig aktivitet knyttet til Stortingets byggeprosjekt. Hva er det egentlig som gjøres, og hvorfor er det nødvendig?

Thea fra seksjon for besøk og formidling viser frem stortingssalen under en av sommeromvisningene i 2016. Stortingets omvisere forteller blant annet om husets historie og arkitektur, det politiske systemet og kunsten på veggene. Foto: Stortinget.

Hva gjør Stortingets administrasjon?

Kjerneoppgaven til Stortingets administrasjon er å organisere det parlamentariske arbeidet og å legge til rette for stortingsrepresentantene. Samtidig er drift og modernisering av Stortingets bygninger og systemer og formidling av kunnskap om Stortinget og folkestyret, sentrale oppgaver.

Antall ferdigbehandlede innstillinger i sesjonen 2016–2017, sammenlignet med tidligere sesjoner.

Stortingets arbeid – i tall

I stortingssesjonen 2016–2017, den siste sesjonen i valgperioden 2013–2017, har Stortinget avholdt 102 møter og behandlet 503 saker. Stortingsrepresentantene har stilt 2143 spørsmål til regjeringen.