Organisasjonskart

Vis som temaark

 • Stortingets presidentskap
 • Direktørens kontor
  • Ledelsessekretariatet
  • Sikkerhetsstab
  • Utviklingsstab
 • Eiendoms-, sikkerhets-, og serviceavdelingen
  • Husøkonomseksjonen
  • Kafeteriaseksjonen
  • Seksjon for byggutvikling
  • Seksjon for eiendomsdrift
  • Seksjon for eiendomsforvaltning
  • Seksjon for intern service
  • Sikkerhetsseksjonen
 • Forvaltningsavdelingen
  • HR-seksjonen
  • Seksjon for innkjøp
  • Seksjon for representantordninger
  • Seksjon for økonomi og styring
 • Internasjonal avdeling
 • IT-avdelingen
  • IT-brukertjenester
  • IT-drift
  • IT-strategi og innovasjon
  • IT-utvikling
  • IT-virksomhetsstøtte
 • Kommunikasjons- og formidlingsavdelingen
  • Seksjon for besøk og formidling
  • Seksjon for presse og samfunnskontakt
 • Konstitusjonell avdeling
  • Ekspedisjonskontoret
  • Komitésekretariatet
  • Komitésekretærene
  • Lovsekretariatet
  • Stortingssekretariatet
  • Tekstsenteret
 • Kunnskaps- og dokumentasjonsavdelingen
  • Grafisk seksjon
  • Referentseksjonen
  • Stortingsarkivet
  • Stortingsbiblioteket
  • Utredningsseksjonen