Ledelsessekretariatet

Sekretariatsfunksjoner og bistand til presidentskapets medlemmer i deres gjøremål. Forværelsetjenester og betjening av pressehenvendelser for presidentskapet og direktøren.

Sekretariatsleder: Dag Nordbotten Kristoffersen, tlf. 23 31 30 15

postmottak@stortinget.no


Sist oppdatert: 23.12.2015 14:17