Statsbudsjettet 2009

Her finner du alle publikasjonene fra regjeringen og Stortinget for statsbudsjettet 2009, informasjon om arbeidsplaner, komiteens høringer m.m.

Status

Stortinget har ferdigbehandlet Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2009.

Revidert budsjett

Regjeringen la frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett fredag 15. mai. Se finansdepartementets budsjettportal.


Revidert nasjonalbudsjett ble behandlet og vedtatt av Stortinget fredag 19. juni.

Vedtakene finnes i referatet fra stortingsmøtet 19. juni.

Vedtatt budsjett

Statsbudsjettet for 2009 er vedtatt. Du finner budsjettvedtakene i publikasjonen "Saldert budsjett" og i vedtaksregisteret:


Sist oppdatert: 27.01.2021 16:19 


Følg statsbudsjettet

  1. Statsbudsjett

  2. Revidert budsjett

  3. Status

    Stortinget har ferdigbehandlet Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2009.