Statsbudsjettet 2011

Her finner du alle publikasjonene fra regjeringen og Stortinget om statsbudsjettet 2011.

Status

Stortinget har ferdigbehandlet Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2011.

Bildet viser én milliard kroner. Foto: Norges Bank.
Bildet viser én milliard kroner. Foto: Norges Bank.

Revidert nasjonalbudsjett

Budsjettet ble vedtatt av Stortinget 17. juni. Se sakssiden for lenker til dokumenter og mer informasjon.

Regjeringen la frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett fredag 13. mai. Se finansdepartementets budsjettportal.

Vedtatt budsjett

Se «Blå bok», saldert budsjett for 2011.


Sist oppdatert: 19.01.2021 12:23 


Følg statsbudsjettet

  1. Statsbudsjett

  2. Revidert budsjett

  3. Status

    Stortinget har ferdigbehandlet Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2011.