Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Fiskeri- og sjømatministeren FND (1 - 7 av 7)

 • Muntlig spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til fiskeri- og sjømatministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 20.05.2020

  Besvart: 20.05.2020 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Om usikkerhet i fiskerinæringen og hva det er som nå skal konsekvensutredes, med henvisning til at regjeringspartiene, under behandlingen av kvotemeldingen, la fram et forslag om at konsekvensene av behandlingen i Stortinget måtte utredes
 • Spørretimespørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til fiskeri- og sjømatministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 30.04.2020

  Besvart: 06.05.2020 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Om hvorfor ikke endringer i fiskeripolitikken har blitt konsekvensutredet, og hvorvidt det som foreslås i kvotemeldinga nå er tilstrekkelig utredet, med bakgrunn i kritikk fra Riksrevisjonen
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til utenriksministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 14.11.2019

  Besvart på vegne av: Utenriksministeren

  Besvart: 20.11.2019 av fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik

  Om at EU, i forhandlinger om et globalt juridisk rammeverk for elektronisk handel, har lagt frem forslag som vil legge til rette for fri flyt av data, og hvilke konsekvenser avtalen vil kunne få for norsk suverenitet knyttet til åpenhet, personvern, sikkerhet, industriutvikling og skatte- og avgiftslegging av multinasjonale teknologiselskap
 • Spørretimespørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til utenriksministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 14.11.2019

  Besvart på vegne av: Utenriksministeren

  Besvart: 20.11.2019 av fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik

  Om når utanriksministeren vil informere Stortinget om status i forhandlingane om eit globalt regelverk for elektronisk handel, og om Noreg vil offentleggjere sine posisjonar slik EU, og dermed våre naboland, har gjort
 • Spørretimespørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til fiskeri- og sjømatministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 14.11.2019

  Besvart: 20.11.2019 av fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik

  Om hva statsråden vil gjøre for å rydde opp i de uakseptable forholdene i fiskeindustrien som A-krimsenteret i Nordland har avdekket
 • Spørretimespørsmål fra Ruth Grung (A) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 13.11.2019

  Besvart på vegne av: Klima- og miljøministeren

  Besvart: 20.11.2019 av fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik

  Om hvorfor ikke regjeringen har fulgt opp klima i kvotemeldingen, med henvisning til at dagens kvotesystem gir lite rom for at rederiene kan organisere sitt fiske slik at de tar hensyn til klimaavtrykket
 • Muntlig spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til fiskeri- og sjømatministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 06.11.2019

  Besvart: 06.11.2019 av fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik

  Om hva man skal prioritere mellom kontroll og mottak, dersom man skal fjerne føringstilskuddet og salgslagene skal finansiere ordningen