Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Fiskeri- og sjømatministeren FND (1 - 7 av 7)

 • Muntlig spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til fiskeri- og sjømatministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 09.12.2020

  Besvart: 09.12.2020 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Om hvorfor man i etterkant av behandlingen av kvotemeldingen har skapt usikkerhet, og hvorvidt statsråden er enig i at trålflåten skal kompenseres av kystflåten
 • Muntlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til fiskeri- og sjømatministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 09.12.2020

  Besvart: 09.12.2020 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Om når statsråden har tenkt å behandle søknaden fra Hofseth Aqua, om en visningstillatelse for oppdrett for laks og ørret knyttet til Atlanterhavsparken i Ålesund og Storfjorden, med bakgrunn i at de har slitt tungt i koronatiden og at dette kan være med på å gi dem faste inntekter
 • Spørretimespørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til fiskeri- og sjømatministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.12.2020

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Da Stortinget denne våren behandlet kvotemeldingen, fikk regjeringen flertall for sitt forslag til kvotefordeling, med endring av trålstigen og at kvoteavsetting til åpen gruppe skulle tas fra "toppen", dvs. før fordeling mellom hav og kyst. Nå skapes ny usikkerhet om kvotefordelingen, siden direktoratet har sendt på høring et forslag om at kystflåten skal kompensere havflåten for endringene i ressursfordelingen. Hva er bakgrunnen for dette forslaget, og hvorfor ble ikke dette løftet fram da Stortinget behandlet kvotemeldingen?
 • Spørretimespørsmål fra Ruth Grung (A) til fiskeri- og sjømatministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 12.11.2020

  Besvart: 18.11.2020 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Om hvorfor statsråden velger å gjøre kutt og svekke vårt fremste marine kunnskapsmiljø, Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet, når regjeringen for ett år siden kom med en havstrategi, som beskrev tydelig at havet også i fremtiden vil være Norges viktigste kilde til arbeidsplasser, verdiskaping og velferd
 • Spørretimespørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til fiskeri- og sjømatministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.11.2020

  Besvart: 18.11.2020 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Om at regjeringen har nedjustert ambisjonene for nybygg til Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet i Bergen, og hvorfor iveren til å nedjustere er så sterk når det motsatte skjer på andre statlige byggeprosjekter, som regjeringskvartal
 • Spørretimespørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til fiskeri- og sjømatministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 05.11.2020

  Besvart: 11.11.2020 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Om hvorfor ikke myndighetene reagerer på forlatt snurrevadtau, med bakgrunn i at det er store områder som er båndlagt av snurrevadtau lagret på havbunnen, som ødelegger for andre fiskeres bruk og sokning og bidrar til ukontrollert fiske
 • Spørretimespørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til fiskeri- og sjømatministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 15.10.2020

  Besvart: 21.10.2020 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Om kampen mot lovbrudd i sjømatnæringa, og hvorvidt statsråden vil komme med en sak til Stortinget som oppfølging av NOU-en om Framtidens fiskerikontroll, så Stortinget kan behandle denne viktige saken