Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Fiskeri- og sjømatministeren FND (1 - 13 av 13)

 • Spørretimespørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til fiskeri- og sjømatministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 06.05.2021

  Besvart: 12.05.2021 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Om hvordan statsråden vil bidra til å dempe konfliktene blant yrkesfiskerne og sørge for å ivareta fiskerne i den videre prosessen for en mer levende Oslofjord
 • Spørretimespørsmål fra Ruth Grung (A) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 18.03.2021

  Besvart på vegne av: Næringsministeren

  Besvart: 24.03.2021 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Om hvorfor det ikke er stilt miljøkrav ved anskaffelsen av nytt forskningsskip til Havforskningsinstituttet, og om betydningen av dette for muligheten til å bygge skipet ved et norsk verft
 • Spørretimespørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.03.2021

  Besvart på vegne av: Næringsministeren

  Besvart: 10.03.2021 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Om hva statsråden har gjort for at Havforskningsinstituttets nye forskningsfartøy skulle bygges i Norge med lave utslipp, med henvisning til at det skal bygges med koronapenger i Nederland, med gammel dieselteknologi
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.03.2021

  Besvart på vegne av: Næringsministeren

  Besvart: 10.03.2021 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Om hva som er bakgrunnen for at regjeringen ikke har sørget for at kvalitet vektes høyere, og stilt krav om moderne framdriftsteknologi for å legge til rette for at det nye forskningsskipet for Havforskningsinstituttet kunne bygges i Norge
 • Muntlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til fiskeri- og sjømatministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 24.02.2021

  Besvart: 24.02.2021 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Om kva som er grunnen til at statsråden og Høgre meiner at det er rett og viktig å gje ein mindre del av pengane frå havbruksnæringa til kystkommunane, og i staden frakta desse pengane frå kysten og inn til statskassen i Oslo
 • Muntlig spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til fiskeri- og sjømatministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 24.02.2021

  Besvart: 24.02.2021 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Om hvilke grep fiskeriministeren nå tar for å gi forutsigbarhet, rydde opp og roe ned temperaturen langs kysten, med henvisning til regjeringens fiskeripolitikk
 • Muntlig spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til fiskeri- og sjømatministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 09.12.2020

  Besvart: 09.12.2020 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Om hvorfor man i etterkant av behandlingen av kvotemeldingen har skapt usikkerhet, og hvorvidt statsråden er enig i at trålflåten skal kompenseres av kystflåten
 • Muntlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til fiskeri- og sjømatministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 09.12.2020

  Besvart: 09.12.2020 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Om når statsråden har tenkt å behandle søknaden fra Hofseth Aqua, om en visningstillatelse for oppdrett for laks og ørret knyttet til Atlanterhavsparken i Ålesund og Storfjorden, med bakgrunn i at de har slitt tungt i koronatiden og at dette kan være med på å gi dem faste inntekter
 • Spørretimespørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til fiskeri- og sjømatministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.12.2020

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Da Stortinget denne våren behandlet kvotemeldingen, fikk regjeringen flertall for sitt forslag til kvotefordeling, med endring av trålstigen og at kvoteavsetting til åpen gruppe skulle tas fra "toppen", dvs. før fordeling mellom hav og kyst. Nå skapes ny usikkerhet om kvotefordelingen, siden direktoratet har sendt på høring et forslag om at kystflåten skal kompensere havflåten for endringene i ressursfordelingen. Hva er bakgrunnen for dette forslaget, og hvorfor ble ikke dette løftet fram da Stortinget behandlet kvotemeldingen?
 • Spørretimespørsmål fra Ruth Grung (A) til fiskeri- og sjømatministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 12.11.2020

  Besvart: 18.11.2020 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Om hvorfor statsråden velger å gjøre kutt og svekke vårt fremste marine kunnskapsmiljø, Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet, når regjeringen for ett år siden kom med en havstrategi, som beskrev tydelig at havet også i fremtiden vil være Norges viktigste kilde til arbeidsplasser, verdiskaping og velferd
 • Spørretimespørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til fiskeri- og sjømatministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.11.2020

  Besvart: 18.11.2020 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Om at regjeringen har nedjustert ambisjonene for nybygg til Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet i Bergen, og hvorfor iveren til å nedjustere er så sterk når det motsatte skjer på andre statlige byggeprosjekter, som regjeringskvartal
 • Spørretimespørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til fiskeri- og sjømatministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 05.11.2020

  Besvart: 11.11.2020 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Om hvorfor ikke myndighetene reagerer på forlatt snurrevadtau, med bakgrunn i at det er store områder som er båndlagt av snurrevadtau lagret på havbunnen, som ødelegger for andre fiskeres bruk og sokning og bidrar til ukontrollert fiske
 • Spørretimespørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til fiskeri- og sjømatministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 15.10.2020

  Besvart: 21.10.2020 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Om kampen mot lovbrudd i sjømatnæringa, og hvorvidt statsråden vil komme med en sak til Stortinget som oppfølging av NOU-en om Framtidens fiskerikontroll, så Stortinget kan behandle denne viktige saken