Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Kaski, Kari Elisabeth (1 - 12 av 12)

 • Muntlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til helseministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 22.05.2019

  Besvart: 22.05.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om hvilke tiltak statsråden planlegger å sette inn for å styrke grunnbemanningen i fødsels- og barselomsorgen nå før sommersesongen begynner for fullt
 • Spørretimespørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.05.2019

  Besvart: 22.05.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om hvordan statsråden vil sikre en nasjonal satsing på og koordinering av det oppsøkende feltet i kommunene (utekontakter), med henvisning til at det er tidlig innsats i praksis som når ut til unge med hjelpebehov, og til grupper og enkeltpersoner som hjelpeapparatet ellers ikke når
 • Spørretimespørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.05.2019

  Besvart: 15.05.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om hvor mye vi har betalt i norske kroner så langt i kampflyprogrammet, og hvor mye Forsvarsdepartementet estimerer at de resterende betalingene vil komme på, i den valutaen de skal betales i, som i hovedsak vil være amerikanske dollar
 • Spørretimespørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.04.2019

  Besvart: 08.05.2019 av finansminister Siv Jensen

  Om hvorvidt statsråden er enig med forskerne som slår fast at hetebølgen under fjorårets sommer var en del av en større tendens, eller om hun er enig med stortingsrepresentant Helgheim for FrP, som omtaler budskapet om klimaendringene som skremselspropaganda
 • Spørretimespørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 25.03.2019

  Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

  Oppsøkende sosialt- og helsefaglig arbeid i Norge feirer i 2019 50 år. Det oppsøkende arbeidet er tidlig innsats i praksis og når i rundt 100 kommuner ut til unge med hjelpebehov, til grupper og enkeltpersoner som hjelpeapparatet ellers ikke når. For å videreføre og styrke dette arbeidet er det blant annet behov for en plan for feltet, nasjonal fagutvikling, standarder og kvalitetskriterier. Hvordan vil statsråden sikre en nasjonal satsing på og koordinering av det oppsøkende feltet i kommunene (utekontakter)?
 • Muntlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til klima- og miljøministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 13.03.2019

  Besvart: 13.03.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om statsrådens nullvisjon for plast, og hvilke miljøvurderinger det skal gjøres i forbindelse med gruveprosjekter, med henvisning til at det er gitt tillatelse til gruvedrift ved Repparfjorden i Finnmark, der to millioner tonn tungmetallholdig gruveslam årlig vil bli dumpet i fjorden
 • Spørretimespørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 25.02.2019

  Besvart: 06.03.2019 av finansminister Siv Jensen

  Om hvordan statsråden vil vektlegge likestillingen i arbeidet for økonomisk vekst og mot økende ulikhet, med bakgrunn i at det fortsatt er et yrkes- og lønnsgap i Norge
 • Muntlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til finansministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 13.02.2019

  Besvart: 13.02.2019 av finansminister Siv Jensen

  Om finansministeren er enig i at forskjellene i Norge øker
 • Spørretimespørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til barne- og likestillingsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.11.2018

  Rette vedkommende: Helseministeren

  Besvart: 14.11.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om hvordan statsråden stiller seg til forslaget om å fjerne abortloven § 2 tredje ledd bokstav c, og hvilke utslag statsråden ser for seg at dette vil ha for kvinners rett til å bestemme over egen kropp
 • Muntlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til finansministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 17.10.2018

  Besvart: 17.10.2018 av finansminister Siv Jensen

  Om hvordan finansministeren tror at de målrettede skattekuttene til dem med størst aksjeformue vil påvirke forskjellene i Norge
 • Muntlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til finansministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 23.05.2018

  Besvart: 23.05.2018 av finansminister Siv Jensen

  Om regjeringen har snakket med f.eks. Arbeidstilsynet, domstolene, Nav og sykehusene om hva som faktisk er konsekvensene av regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform, og undersøkt effekten av velferdskuttene
 • Muntlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til finansministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 11.04.2018

  Besvart: 11.04.2018 av finansminister Siv Jensen

  Om at regjeringspartiene i en rekke ulike oppslag har bebudet strammere tider i Norge, og hvem det er som nå må stramme livreimen, om det er de som har mest, eller om det er de som allerede har fått mindre