Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Alle (1 - 20 av 261)

 • Muntlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 11.03.2020

  Besvart: 11.03.2020 av statsminister Erna Solberg

  Om statsministeren vil sørge for at Norge deltar i den europeiske dugnaden for å evakuere barn og sårbare fra Moria-leiren i Hellas, samtidig som vi jobber for en mer langsiktig felles europeisk ansvarsfordeling for migranter og flyktninger som kommer til Europa
 • Muntlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 11.03.2020

  Besvart: 11.03.2020 av statsminister Erna Solberg

  Om at også kommunene sitter med økonomiske bekymringer og trenger et klart signal om at også deres utgifter vil bli dekket, med henvisning til helseministerens garanti til statlige sykehus og helseinstitusjoner, der det ble klart at staten vil betale det som kommer av ekstrakostnader
 • Muntlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 11.03.2020

  Besvart: 11.03.2020 av statsminister Erna Solberg

  Om at den krevende situasjonen landet står i rammer samfunnskritisk infrastruktur og norsk luftfart, og hvorvidt statsministeren vil fjerne flyseteavgiften, avgiftene på lufthavnene og redusert reiselivsmoms
 • Muntlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 11.03.2020

  Besvart: 11.03.2020 av statsminister Erna Solberg

  Om håndtering av koronautbruddet, og hva regjeringen vil gjøre for å ta tak i situasjonen og sikre at folk kan få raskere og mer enhetlig informasjon
 • Muntlig spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 11.03.2020

  Besvart: 11.03.2020 av statsminister Erna Solberg

  Om den alvorlige situasjonen med spredningen av koronaviruset, som nå går over i en ny fase, og hvorvidt statsministeren er trygg på at de rette tiltak er truffet, og at de rette beskjeder er formidlet
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 05.03.2020

  Besvart: 11.03.2020 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

  Om i hvilken grad statsråden ser verdien av å opprettholde et tett og langsiktig samarbeid med regionalt næringsliv, med henvisning til at OsloMet er en viktig forskningsinstitusjon innen en rekke fagområder med stor betydning for framtidas utfordringer, der OsloMet samarbeider nært med regionalt næringsliv
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til olje- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 05.03.2020

  Fremsatt av: Hans Inge Myrvold (Sp)

  Besvart: 11.03.2020 av olje- og energiminister Tina Bru

  Om at 49 kommunar sa klart nei til vindturbinar, blant dei alle kommunar i Vestland fylke som er omfatta av den nasjonale ramma, og om regjeringa vil respektere den massive lokale motstanden mot vindkraftutbygging i desse områda
 • Spørretimespørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 05.03.2020

  Besvart: 11.03.2020 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

  Om hvorvidt statsråden er bekymret for at en avvikling av virksomheten til OsloMet på Kjeller vil svekke synergieffektene og samarbeidet med næringslivet
 • Spørretimespørsmål fra Eirik Faret Sakariassen (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 05.03.2020

  Besvart: 11.03.2020 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om statsråden vil oppfordre andre kommuner til å følge Stavangers gode eksempel, som nylig har tatt barnetrygden ut av inntektsberegningen for sosialhjelpsmottakere, slik at mange flere familier og barn på landsbasis vil dra nytte av en eventuell økning i barnetrygden i framtiden
 • Spørretimespørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 05.03.2020

  Besvart: 11.03.2020 av landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad

  Om bønder som no står i fare for å tape hundretusenvis av kroner på grunn av relativt små feil gjorde i samband med innlevering av søknad om produksjonstilskot, og om statsråden vil setje omsynet til enkeltpersonar framfor omsynet til systemet og syte for at desse bøndene får utbetalt produksjonstilskot
 • Spørretimespørsmål fra Gisle Meininger Saudland (FrP) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 05.03.2020

  Besvart: 11.03.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Om at OPS-strekningen Flekkefjord-Lyngdal er stengt pga. tunneloppgradering, hvor mye det vil koste å ferdigstille oppgraderingen, og om det vil tas initiativ til en raskere gjennomføring
 • Muntlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til distrikts- og digitaliseringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 04.03.2020

  Besvart: 04.03.2020 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

  Om statsråden deler Senterpartiets syn om at den differensierte arbeidsgiveravgiften er det viktigste distriktspolitiske virkemidlet vi har, og kan garantere at dagens ordning vil bli videreført etter 2020
 • Muntlig spørsmål fra Jon Engen-Helgheim (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 04.03.2020

  Besvart: 04.03.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Om hvorfor det var behov for å stanse returer av lengeværende, ureturnerbare eldre asylsøkere, og om det er slik at regjeringen nå har utvidet ordningen til å gjelde personer som myndighetene kan returnere
 • Muntlig spørsmål fra Lene Vågslid (A) til justis- og beredskapsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 04.03.2020

  Besvart: 04.03.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Om kva den åttande justisministaren vil gjere for å snu den negative utviklinga me ser innanfor norsk fengsels- og friomsorg, med bakgrunn i at ei rekkje opne gode fengsel har blitt lagde ned og budsjetta er strupa
 • Muntlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis- og beredskapsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 04.03.2020

  Besvart: 04.03.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Om flyktningkrisen vi ser nå i Europa og i Hellas, og om statsråden i møte med de andre europeiske lederne vil gjøre noe, og evakuere barn som er på flukt alene
 • Muntlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 04.03.2020

  Besvart: 04.03.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Om statsråden mener at nærpolitireformen er et passende navn på den sentraliseringsreformen som regjeringen har gjennomført
 • Muntlig spørsmål fra Siv Jensen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 04.03.2020

  Besvart: 04.03.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Om en mulig ny migrasjonskrise, og om justisministeren er enig i at det å iverksette raske og hurtige tiltak kan ha en ny og forsterket signaleffekt med hensyn til nye forsøk på ankomster til Norge, eller om det er sånn at Høyre er kommet på andre tanker etter at Fremskrittspartiet gikk ut av regjering
 • Muntlig spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til distrikts- og digitaliseringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 04.03.2020

  Besvart: 04.03.2020 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

  Om statsråden vil sørge for at det blir mulig for fylkene å sette ned ferjetakstene, og når takstene kan settes ned
 • Spørretimespørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.03.2020

  Besvart: 11.03.2020 av kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande

  Om hvilke tiltak statsråden har tenkt å gjøre for å forebygge vold i skolen, sikre lærerne rett til kontradiksjon i saker som omhandler dem, og gi lærere og andre ansatte bedre verktøy for å håndtere vold i skolen
 • Spørretimespørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 27.02.2020

  Besvart: 04.03.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Om statsråden ser det som ønskeleg å slå saman kommunane Stavanger/Sandnes og fleire av kommunane rundt, som i stor grad er ein samanhengande bu- og arbeidsmarknadsregion