Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Miljøvern - Naturvern (1 - 18 av 18)

 • Muntlig spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til klima- og miljøministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 15.05.2019

  Besvart: 15.05.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om når forslaget om å halvere antall rovviltnemnder kommer til Stortinget, med henvisning til at det betyr store endringer i de regionale rovviltforvaltningene og er et tydelig brudd på Stortingets vedtatte politikk
 • Spørretimespørsmål fra Ruth Grung (A) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.05.2019

  Besvart på vegne av: Næringsministeren

  Besvart: 15.05.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om hvordan statsråden sikrer at bærekraftig bruk og verdiskaping blir vektet i verneprosessene, med bakgrunn i at lokalpolitikerne i Hordaland opplever at Fylkesmannen ikke veier ulike samfunnsinteresser opp mot verneinteresser
 • Spørretimespørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.03.2019

  Besvart: 03.04.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om når andre samfunnsmessige vurderinger vil komme med når det skal utarbeides en ny nasjonalparkplan, med henvisning til at Fylkesmannen i Innlandet har laget en liste over aktuelle arealer i tråd med oppdrag fra Miljøverndirektoratet, som departementet så vil vurdere
 • Spørretimespørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.03.2019

  Besvart: 03.04.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om hvilke andre departement som har vært med å legge premisser og kriterier for prosessen med supplerende vern, som allerede nå har identifisert potensielle verneområder
 • Spørretimespørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 26.03.2019

  Besvart: 03.04.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om når man vil starte med å involvere andre parter enn fylkesmennene i prosessen med å identifisere mulige områder som kan være aktuelle for supplerende vern
 • Muntlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til klima- og miljøministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 13.03.2019

  Besvart: 13.03.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om hvorvidt statsråden mener at økt stående biomasse bidrar til økt CO¨2-binding og -fangst, og hvis ja, hvordan statsråden vil bidra til dette
 • Muntlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til klima- og miljøministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 13.03.2019

  Besvart: 13.03.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om statsrådens nullvisjon for plast, og hvilke miljøvurderinger det skal gjøres i forbindelse med gruveprosjekter, med henvisning til at det er gitt tillatelse til gruvedrift ved Repparfjorden i Finnmark, der to millioner tonn tungmetallholdig gruveslam årlig vil bli dumpet i fjorden
 • Spørretimespørsmål fra Åsmund Aukrust (A) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.02.2019

  Besvart: 06.03.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om hvorvidt statsråden mener at det er forsvarlig å ødelegge deler av isbreen Svartisen for å selge som isbiter, og hvorfor staten, ved Fylkesmannen, har trukket innsigelsen mot prosjektet
 • Spørretimespørsmål fra Une Bastholm (MDG) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 13.02.2019

  Besvart: 20.02.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om statsråden ser et behov for en snuoperasjon for norsk naturvern, arealbruk og landbruk for å hindre norsk og global insektdød
 • Spørretimespørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 31.01.2019

  Besvart: 06.02.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om statsråden kan oppheve båndleggingen av areal gjennom vern, som kan føre til at Arbor-Hattfjelldal ikke greier å håndtere de økte transportkostnadene knyttet til virkeleveransene, eller iverksette andre strakstiltak for å berge de 80 arbeidsplassene som er så viktige i området
 • Spørretimespørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.01.2019

  Besvart: 09.01.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om hvorfor statsråden undergraver Stortingets vedtatte bestandsmål ved å nekte jakt i Mangen- og Hobølreviret
 • Spørretimespørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.01.2019

  Besvart: 09.01.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om hvorfor regjeringen velger å unnta Hobølreviret fra jakt på tross av rovviltnemndenes anbefalinger, med bakgrunn i at det ikke vil være mulig å komme ned på bestandsmålet for ulv slik Stortinget har fastsatt det med det uttaket av ulv som regjeringen legger opp til
 • Muntlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 28.11.2018

  Besvart: 28.11.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om at det planlegges sjødeponi i norske fjorder i forbindelse med gruveutbygging, og hvordan det går med ikke å gi seg, med henvisning til det Venstres leder mente var en av de viktigste miljøsakene vi har ved siden av klimakampen
 • Muntlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til klima- og miljøministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 28.11.2018

  Besvart: 28.11.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om statsråden vil lytte til alle som er berørt av rovdyrpolitikken, og sørge for at Stortingets vedtak om ulvebestanden blir oppfylt
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til olje- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 22.11.2018

  Besvart på vegne av: Olje- og energiministeren

  Besvart: 28.11.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om at det skal innføres en nasjonal ramme for vindkraft, og hva statsråden gjør for å sikre et oppdatert kunnskapsgrunnlag slik at Stortingets forutsetning om konfliktdemping og forutsigbarhet blir oppfylt
 • Spørretimespørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 15.11.2018

  Besvart: 21.11.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om statsråden mener at beitebrukere burde latt være å iverksette tiltak som begrenser skadeomfang og ivaretar dyrevelferden, som bl.a. ekstraordinært tilsyn og nedtak av sau, med bakgrunn i bønder som ikke får full erstatning etter ekstraordinære ulveangrep i Nord-Østerdal
 • Spørretimespørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.11.2018

  Besvart på vegne av: Klima- og miljøministeren

  Besvart: 14.11.2018 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Om hvorfor statsråden mener at angrepene i beiteprioriterte områder i Nord-Østerdal ikke er ekstraordinære, når konsekvensene på alle måter er tilsvarende eller mer omfattende enn ulveangrepene på Hadeland
 • Spørretimespørsmål fra Kari Anne Bøkestad Andreassen (Sp) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 18.10.2018

  Besvart: 07.11.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om hvorvidt vern av området Ursvatnet i Brønnøy kommune er til det beste for Nordland, med henvisning til at det vil blokkere en planlagt utvidelse av kalkutvinningsvirksomheten i området, som på en bærekraftig måte gir næringsutvikling og verdiskaping