Spørretimespørsmål fra Ruth Grung (A) til næringsministeren

Om hvordan statsråden sikrer at bærekraftig bruk og verdiskaping blir vektet i verneprosessene, med bakgrunn i at lokalpolitikerne i Hordaland opplever at Fylkesmannen ikke veier ulike samfunnsinteresser opp mot verneinteresser

Datert: 09.05.2019
Besvart på vegne av: Næringsministeren
Besvart: 15.05.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): I Hordaland er det tre områder som vurderes som marine verneområder. Lokalpolitikerne er positiv til Lurefjorden, men er kritisk til prosessen for vern av bruksfjordene Krossfjorden og Ytre Hardangerfjorden, som vil gi store begrensninger på det vi lever av i dag og i fremtiden. Lokalpolitikerne opplever at Fylkesmannen ikke tar i bruk tilgjengelig kunnskap og veier ulike samfunnsinteresser opp mot verneinteresser.

Hvordan sikrer statsråden at bærekraftig bruk og verdiskaping blir vektet i verneprosessene?


Les hele debatten