Spørretimespørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til klima- og miljøministeren

Om hvilke andre departement som har vært med å legge premisser og kriterier for prosessen med supplerende vern, som allerede nå har identifisert potensielle verneområder

Datert: 28.03.2019
Besvart: 03.04.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Bengt Fasteraune (Sp)

Spørsmål

Bengt Fasteraune (Sp): Prosessen med supplerende vern er en oppfølging av Meld. St. 14 (2015–2016). Som det er beskrevet i dokumentet, er det utarbeidet i et samarbeid med andre departement. I meldingen står det at arealbruk og omdisponering av areal til f.eks. veg, boligbygging, industri og næringsformål er viktig for samfunnet, men samtidig den faktoren som har størst innvirkning på naturmangfoldet.

Hvilke andre departement har vært med å legge premisser og kriterier for denne prosessen, som allerede nå har identifisert potensielle verneområder?


Les hele debatten