Spørretimespørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til klima- og miljøministeren

Om når man vil starte med å involvere andre parter enn fylkesmennene i prosessen med å identifisere mulige områder som kan være aktuelle for supplerende vern

Datert: 26.03.2019
Besvart: 03.04.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Ole André Myhrvold (Sp)

Spørsmål

Ole André Myhrvold (Sp): I oktober i fjor fikk fylkesmennene i oppdrag av Miljødirektoratet å identifisere mulige områder som kan være aktuelle for supplerende vern, med frist 1. februar i år. Fylkesmennene skal først foreslå konkrete områder, og Miljødirektoratet foretar deretter en samlet vurdering av fylkesmennenes forslag.

Når vil man starte med å involvere andre parter enn fylkesmennene i prosessen?


Les hele debatten