Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Digitaliseringsministeren DKD (1 - 19 av 19)
 • Skriftlig spørsmål fra Øystein Langholm Hansen (A) til digitaliseringsministeren

  Dokument nr. 15:2235 (2018-2019)

  Innlevert: 03.09.2019

  Sendt: 03.09.2019

  Til behandling

  Vil regjeringen sørge for at Telenor og NKOM vedlikeholder kobbernettet slik at ingen blir uten telefoni eller internett i deler av landet? Og vil det bli sørget for at innbyggerne i slike områder vil bli informert om dette, slik at de blir beroliget?
 • Skriftlig spørsmål fra Nils Kristen Sandtrøen (A) til digitaliseringsministeren

  Dokument nr. 15:2210 (2018-2019)

  Innlevert: 30.08.2019

  Sendt: 30.08.2019

  Besvart: 06.09.2019 av digitaliseringsminister Nikolai Astrup

  Hvilket beløp vil regjeringen bidra med i kommunene i Kongsvingerregionen for å sikre at alle skal få skikkelig internettilgang?
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2065 (2018-2019)

  Innlevert: 09.08.2019

  Sendt: 09.08.2019

  Rette vedkommende: Digitaliseringsministeren

  Besvart: 28.08.2019 av digitaliseringsminister Nikolai Astrup

  Fasttelefonnettet er eit trygt alternativ til mobilnettet all den tid dette siste kan bli slått ut av lyn og nedising av master. Vil statsråden sikre at Telenor utfører reprasjonar på fasttelefonnettet fram til det blir utfasa for å sikre beredskapen for folk i distrikta?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2060 (2018-2019)

  Innlevert: 09.08.2019

  Sendt: 09.08.2019

  Rette vedkommende: Digitaliseringsministeren

  Besvart: 19.08.2019 av digitaliseringsminister Nikolai Astrup

  Etter jordskredene var Jølster uten mobildekning i to døgn. Det er kritisk at det tar så lang tid å få opp mobilnettet. Selv om dette er Telenors ansvar, så har regjeringen et overordnet ansvar for sikkerhet og beredskap. Det finnes muligheter for å kunne bruke droneteknologi til å få ut mobile baser for midlertidig mobildekning. Hva har regjeringen gjort, og hva vil den gjøre framover for å få fortgang i utviklingen av et nasjonalt dronesenter?
 • Skriftlig spørsmål fra Øystein Langholm Hansen (A) til digitaliseringsministeren

  Dokument nr. 15:2026 (2018-2019)

  Innlevert: 02.08.2019

  Sendt: 02.08.2019

  Besvart: 09.08.2019 av digitaliseringsminister Nikolai Astrup

  Hvordan følger regjeringen opp telefonselskapenes leveringsforpliktelser i områder hvor kobbernettet legges ned?
 • Skriftlig spørsmål fra Øystein Langholm Hansen (A) til digitaliseringsministeren

  Dokument nr. 15:1798 (2018-2019)

  Innlevert: 06.06.2019

  Sendt: 07.06.2019

  Besvart: 18.06.2019 av digitaliseringsminister Nikolai Astrup

  Kan statsråden begrunne hvorfor man ikke, i sitt oppdragsbrev til Nasjonal Kommunikasjonsenhet (Nkom) vedrørende "kvalifikasjonsprosjektet- videre arbeid på grunnlag av Nkoms rapport", ber om at det i arbeidet med høringsutkast til ny autorisajonsforskrift, utredes lovregulering av faget telekommunikasjonsmontør?
 • Skriftlig spørsmål fra Åsmund Aukrust (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1476 (2018-2019)

  Innlevert: 12.04.2019

  Sendt: 23.04.2019

  Rette vedkommende: Digitaliseringsministeren

  Besvart: 07.05.2019 av digitaliseringsminister Nikolai Astrup

  Inne i Bærumsmarka er mobildekningen så dårlig at folk knapt har dekning på mobilen. Telenor har varslet at de vil slutte å rette opp feil på kobbernettet fra 01.05.19 for folk inne i Bærumsmarka, som vil gjøre at folk vil kunne risikere å miste tilgangen helt. Tilgang til telefonnett er en helt grunnleggende infrastruktur. Hvordan vil statsråden sikre tilgang til nett for folk som bor og jobber i Bærumsmarka?
 • Skriftlig spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til statsministeren

  Dokument nr. 15:1427 (2018-2019)

  Innlevert: 09.04.2019

  Sendt: 10.04.2019

  Rette vedkommende: Digitaliseringsministeren

  Besvart: 24.04.2019 av digitaliseringsminister Nikolai Astrup

  Kva som blir gjort i Noreg for å vurdera dei mogelege effektar 5G-stråling har på menneske og natur?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1395 (2018-2019)

  Innlevert: 03.04.2019

  Sendt: 04.04.2019

  Rette vedkommende: Digitaliseringsministeren

  Besvart: 11.04.2019 av digitaliseringsminister Nikolai Astrup

  Kan statsråden gjøre rede for hvor mange internettabonnenter som har fått varsel om Telenors endringer av 01.05.19 når det gjelder feilretting/utvikling i kobbernettet, og hvor mange av disse som ikke har 4G-dekning?
 • Skriftlig spørsmål fra Hans Fredrik Grøvan (KrF) til digitaliseringsministeren

  Dokument nr. 15:1392 (2018-2019)

  Innlevert: 03.04.2019

  Sendt: 04.04.2019

  Besvart: 11.04.2019 av digitaliseringsminister Nikolai Astrup

  Hvordan vil statsråden sikre at Telenor fullt ut oppfyller sin leveringsplikt også i overgangsperioden der kobbernettet erstattes av fibernettet?
 • Skriftlig spørsmål fra Øystein Langholm Hansen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1306 (2018-2019)

  Innlevert: 25.03.2019

  Sendt: 26.03.2019

  Rette vedkommende: Digitaliseringsministeren

  Besvart: 03.04.2019 av digitaliseringsminister Nikolai Astrup

  Vil statsråden ta initiativ overfor Telenor for å få dem til å sikre alternativ nettilgang før vedlikehold/feilretting av kobbernettet avsluttes?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til digitaliseringsministeren

  Dokument nr. 15:1257 (2018-2019)

  Innlevert: 18.03.2019

  Sendt: 18.03.2019

  Besvart: 22.03.2019 av digitaliseringsminister Nikolai Astrup

  Ett av forslagene fra Digital21 er å opprette forskningssentre for næringsrettet digitalisering. Hva er statsrådens vurdering av dette forslaget og hvorfor er det ikke fulgt opp?
 • Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til digitaliseringsministeren

  Dokument nr. 15:1250 (2018-2019)

  Innlevert: 18.03.2019

  Sendt: 18.03.2019

  Besvart: 25.03.2019 av digitaliseringsminister Nikolai Astrup

  Hva mener digitaliseringsministeren bør gjøres for å sikre at alle har tilgang på nett hjemme og hva mener ministeren bør gjøres for å sikre at barn faktisk får tilgang på internett når dette er hensiktsmessig for opplæringen?
 • Skriftlig spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til digitaliseringsministeren

  Dokument nr. 15:1242 (2018-2019)

  Innlevert: 15.03.2019

  Sendt: 18.03.2019

  Besvart: 25.03.2019 av digitaliseringsminister Nikolai Astrup

  Skal Norge utnytte digitaliseringen offensivt trengs klare rammer og åpenhet, slik at vi kan ha tillit til teknologien. For nesten to år siden stemte regjeringspartiene ned et forslag om å sikre åpenhet om algoritmer som gir grunnlag for beslutninger som har vesentlig betydning for enkeltindivider eller samfunnet. Nå som digitaliseringen har fått en egen statsråd, vil regjeringen snu og støtte et slikt forslag?
 • Skriftlig spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til digitaliseringsministeren

  Dokument nr. 15:1240 (2018-2019)

  Innlevert: 15.03.2019

  Sendt: 18.03.2019

  Besvart: 27.03.2019 av digitaliseringsminister Nikolai Astrup

  Hvilken strategi har statsråden for å sikre at norske data, både i det offentliges eierskap og det som eies av hver enkelt av oss - ikke kun brukes til å styrke de internasjonale teknologigigantenes makt, men også til å skape nytt næringsliv i Norge og at fellesskapet får sin del av verdiskapingen?
 • Skriftlig spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til digitaliseringsministeren

  Dokument nr. 15:1223 (2018-2019)

  Innlevert: 14.03.2019

  Sendt: 14.03.2019

  Besvart: 19.03.2019 av digitaliseringsminister Nikolai Astrup

  Hvor har regjeringen tenkt at ledelsen og ansvaret for utviklingen av de løsningene som har vært driftet og utviklet hos Brønnøysundregistrene skal legges når DIFI og Altinn skal slås sammen til enda et nytt direktorat?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til digitaliseringsministeren

  Dokument nr. 15:1197 (2018-2019)

  Innlevert: 12.03.2019

  Sendt: 12.03.2019

  Besvart: 19.03.2019 av digitaliseringsminister Nikolai Astrup

  Dagens Næringsliv (DN) har hatt flere artikler om såkalt mobilkapring, der kriminelle tar kontroll over andres telefonnummer, gjerne ved å utnytte slepphendt ID-kontroll hos teleselskaper. Kommer statsråden til å foreslå en innstramming i regelverk eller praksis for å få slutt på mobilkapring, for eksempel gjennom strengere regler for eller tilsyn med ID-kontroll?
 • Skriftlig spørsmål fra Lene Vågslid (A) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:903 (2018-2019)

  Innlevert: 05.02.2019

  Sendt: 06.02.2019

  Rette vedkommende: Digitaliseringsministeren

  Besvart: 12.02.2019 av digitaliseringsminister Nikolai Astrup

  Hvilke tiltak har justisministeren til vurdering i lys av PSTs trusselvurdering for 2019 knyttet til Huawei og 5G utbygging, og når tar regjeringen sikte på at en slik vil vurdering være klar?
 • Skriftlig spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til digitaliseringsministeren

  Dokument nr. 15:902 (2018-2019)

  Innlevert: 05.02.2019

  Sendt: 06.02.2019

  Besvart: 14.02.2019 av digitaliseringsminister Nikolai Astrup

  Hvilke ansvar, budsjett og styringsrett over andre departement vil den nye digitaliseringsministeren ha i regjeringen, og hvordan er dette annerledes fra tidligere statsråder med lignende ansvar?