Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Digitaliseringsministeren DKD (1 - 7 av 7)
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Anne Bøkestad Andreassen (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:528 (2019-2020)

  Innlevert: 11.12.2019

  Sendt: 12.12.2019

  Rette vedkommende: Digitaliseringsministeren

  Besvart: 18.12.2019 av digitaliseringsminister Nikolai Astrup

  Kan statsråden si hvilke planer Telenor har for å sørge for at de deler av selskapets linjenett som ikke lenger er i bruk, blir fjernet på en forsvarlig og miljømessig god måte?
 • Skriftlig spørsmål fra Roger Magne Osen (A) til digitaliseringsministeren

  Dokument nr. 15:347 (2019-2020)

  Innlevert: 20.11.2019

  Sendt: 20.11.2019

  Besvart: 26.11.2019 av digitaliseringsminister Nikolai Astrup

  Vår samfunnsoppbygging med verdiskaping og bosetning langs vårt vidstrakte land er krevende for full bredbåndsutbygging. Kostnader med utbygging til de som ennå ikke har tilgang er vesentlige høyere enn hva som tjenes igjen med dagens støtteregime. Ser ministeren at det er behov for ytterligere tiltak utover dagens ordning for å sikre utbygging til områder med svært liten kommersiell interesse, og hvilke tiltak ser i tilfelle ministeren det nødvendig å sette inn for å sikre at alle får tilbud over hele landet?
 • Skriftlig spørsmål fra Øystein Langholm Hansen (A) til digitaliseringsministeren

  Dokument nr. 15:151 (2019-2020)

  Innlevert: 24.10.2019

  Sendt: 24.10.2019

  Besvart: 01.11.2019 av digitaliseringsminister Nikolai Astrup

  Hva er konsekvensen i bedriftsmarkedet når Telenor er unntatt regulering i sin ustrukturerte utbygging av fiber?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til digitaliseringsministeren

  Dokument nr. 15:150 (2019-2020)

  Innlevert: 24.10.2019

  Sendt: 24.10.2019

  Besvart: 01.11.2019 av digitaliseringsminister Nikolai Astrup

  Det finnes enda levende lokalsamfunn med flere bedrifter som mangler mobildekning. Både Telenor, Telia og Ice har hvite flekker på dekningskartet, og ingen har planer om utbygging av mobilnett, eksempelvis på Hongset i Brønnøy. Telenor derimot har planer om å fase ut kobbertråden, som enkelte steder er eneste mulighet for internett. Syns statsråden at det er greit å være uten mobildekning i bygder som dette i 2020, og om det ikke er greit, hva kan statsråden gjøre for å få på plass en løsning?
 • Skriftlig spørsmål fra Øystein Langholm Hansen (A) til digitaliseringsministeren

  Dokument nr. 15:87 (2019-2020)

  Innlevert: 14.10.2019

  Sendt: 14.10.2019

  Besvart: 18.10.2019 av digitaliseringsminister Nikolai Astrup

  Hvilken betydning, både for mangfold og priskonkurranse, har markedsbasert utbygging av fibernett for mangfold og konkurranse i fibernettet, i de tilfellene der det er en markedsaktør, og ikke Telenor, som har foretatt utbyggingen?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:62 (2019-2020)

  Innlevert: 11.10.2019

  Sendt: 11.10.2019

  Rette vedkommende: Digitaliseringsministeren

  Besvart: 16.10.2019 av digitaliseringsminister Nikolai Astrup

  Vil statsråden vurdere å ta et initiativ ovenfor kommunene for å sikre barn på hemmelig adresse?
 • Skriftlig spørsmål fra Kim André Haugan Schei (Sp) til digitaliseringsministeren

  Dokument nr. 15:19 (2019-2020)

  Innlevert: 04.10.2019

  Sendt: 04.10.2019

  Besvart: 10.10.2019 av digitaliseringsminister Nikolai Astrup

  Hva gjøres for at innbyggere rundt om i distriktene skal være sikret kommunikasjonsmuligheter når kobbernettet stenges?