Riksrevisjonens undersøkelse av studiegjennomføringen i høyere utdanning

Dokument 3:8 (2014-2015), Innst. 35 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 03.11.2015 Innst. 35 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av studiegjennomføringen i høyere utdanning. Målet med undersøkelsen har vært å vurdere utdanningsinstitusjonenes og myndighetenes bruk av virkemidler for å styrke studiegjennomføringen i høyere utdanning. Komiteen viser til Riksrevisjonens anbefalinger og slutter seg til disse. Komiteen viser også til at den er tilfreds med at statsråden varsler en egen melding om kvalitet i den høyere utdanningen i løpet av 2017, og ser frem til behandlingen av denne i Stortinget. Saken ble vedtatt og vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.11.2015

   Behandlet i Stortinget: 26.11.2015