Stortinget - Møte torsdag den 21. mai 2015 kl. 10

Dato: 21.05.2015

Referatsaker

Sak nr. 8 [15:47:25]

Referat

 • 1.(322)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om å redusere det materielle forbruket i Norge til et bærekraftig og rettferdig nivå (Dokument 8:119 S (2014–2015))

 • 2.(323)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om å utarbeide statistikk over klimagassutslipp for alle norske kommuner (Dokument 8:120 S (2014–2015))

 • 3.(324)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Geir Pollestad, Heidi Greni og Trygve Slagsvold Vedum om ulveforvaltning (Dokument 8:121 S (2014–2015))

  Enst.: Nr. 1–3 sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 4.(325)

  Riksrevisjonens undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap

  (Dokument 3:7 (2014–2015))

 • 5.(326)

  Riksrevisjonens undersøkelse av studiegjennomføringen i høyere utdanning

  (Dokument 3:8 (2014–2015))

 • 6.(327)

  Riksrevisjonens undersøkelse av bistand til godt styresett og antikorrupsjon i utvalgte samarbeidsland

  (Dokument 3:9 (2014–2015))

  Enst.: Nr. 4–6 sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Før presidenten avslutter dagens møte, vil hun ønske representantene – etter at de i morgen har gjort arbeid i sine valgkretser og andre steder – en riktig god pinsehøytid og minne om at neste møte i plenum er tirsdag den 26. mai kl. 12.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Så er ikke skjedd.