Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av studiegjennomføringen i høyere utdanning

Dette dokument

  • Innst. 35 S (2015–2016)
  • Kildedok: Dokument 3:8 (2014–2015)
  • Dato: 03.11.2015
  • Utgiver: kontroll- og konstitusjonskomiteen
  • Sidetall: 5

Til Stortinget

Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 3. november 2015

Martin Kolberg

Erik Skutle

leder

ordfører