Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om å gjøre det enklere å montere informasjonsskilt langs norske veier
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (15.06.2021 Kl. 15:35:13)
  For

  Det ble votert over:

  Innstillingens tilråding.

  Votering fordelt på:

 2. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet representantforslag fra stortingsrepresentantene Tor André Johnsen, Bård Hoksrud, Erlend Wiborg, Åshild Bruun-Gundersen og Helge André Njåstad om å gjøre det enklere å montere informasjonsskilt langs norske veier, jf. Dokument 8:253 S (2020-2021) og Innst. 636 S (2020-2021). Det ble flertall for følgende vedtak: Stortinget ber regjeringen endre dagens unødig strenge skiltregelverk slik at skal bli vesentlig enklere for aktører langs veinettet å informere trafikantene om virksomheten og hvor de er lokalisert. Stortinget forventer at arbeidet med revidering av de nødvendige håndbøkene og eventuelle endringer i vegtrafikkloven starter umiddelbart, og at endringene skal tre i kraft i løpet av 2021. Stortinget ber regjeringen fremme nødvendige forslag i saken for Stortinget.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger