Representantforslag om å gjøre det enklere å montere informasjonsskilt langs norske veier

Dokument 8:253 S (2020-2021), Innst. 636 S (2020-2021)

Vedtak 1242

Stortinget ber regjeringen endre dagens skiltregelverk slik at det blir enklere for aktører langs vegnettet å informere trafikantene om virksomhetene og hvor de er lokalisert. Stortinget ber regjeringen starte arbeidet med revidering av de nødvendige håndbøker og eventuelle forslag til endringer i vegtrafikkloven slik at disse kan gjennomføres så raskt som mulig.