Representantforslag om at barnetrygd og kontantstøtte ikke skal regnes med i grunnlaget for beregning av ytelser etter sosialtjenesteloven og bostøtteloven

Dokument 8:23 S (2021-2022) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Dag-Inge Ulstein, Kjell Ingolf Ropstad, Olaug Vervik Bollestad Saken er til behandling i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (KrF)

Saksgang