Endringer i statsbudsjettet 2021 under Kulturdepartementet

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kultur- og likestillingsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 07.12.2021 Innst. 74 S (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt diverse endringer i budsjettet for 2021 under Kulturdepartementet på grunn av endringer i behovet for bevilgninger.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.2021

   Debattert i Stortinget 14.12.2021
   Votert i Stortinget 14.12.2021