Endringar i statsbudsjettet 2021 under Barne- og familiedepartementet

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 07.12.2021 Innst. 63 S (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har einstemmig vedtatt diverse endringar i statsbudsjettet for 2021 under Barne- og familiedepartementet på grunn av endringar i behovet for løyvingar.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.2021

   Debattert i Stortinget 14.12.2021
   Votert i Stortinget 14.12.2021