Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga m.m.

Prop. 194 LS (2020-2021), Innst. 599 L (2020-2021), Lovvedtak 181-192 (2020-2021) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 07.06.2021 Innst. 599 L (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i skatte- og avgiftslovgivningen, lov om tilskudd ved avbrutt permittering og lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.2021

   Behandlet andre gang i Stortinget 14.06.2021