Representantforslag om å utarbeide ein heilskapleg plan for Forsvaret for å nå målsetjingane som er nedfelte i FN sin agenda for kvinner, fred og sikkerheit, lov om likestilling og forbod mot diskriminering samt arbeidsmiljølova

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Liv Signe Navarsete, Per Olaf Lundteigen, Åslaug Sem-Jacobsen Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 19.05.2021 Innst. 493 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra representanter fra Senterpartiet om å utarbeide en helhetlig plan for Forsvaret for å nå målene i FNs agenda for kvinner, fred og sikkerhet, lov om likestilling og forbud mot diskriminering samt arbeidsmiljøloven. Forslaget fikk ikke flertall.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.05.2021

   Debattert i Stortinget 08.06.2021
   Votert i Stortinget 09.06.2021