Representantforslag om økte lokale ringvirkninger av verneområdene og Norges nasjonalparker

Dokument 8:229 S (2020-2021), Innst. 467 S (2020-2021) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bengt Fasteraune, Kari Anne Bøkestad Andreassen, Ole André Myhrvold, Siv Mossleth, Sandra Borch Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 18.05.2021 Innst. 467 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra Sp om økte lokale ringvirkninger av verneområdene og Norges nasjonalparker. Forslaget fikk ikke tilslutning fra et flertall i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.05.2021

   Debattert i Stortinget 25.05.2021
   Votert i Stortinget 27.05.2021