Representantforslag om regulering av politiets maktbruk i oppdrag mot barn under barnevernets omsorg

Dokument 8:162 S (2020-2021), Innst. 571 S (2020-2021) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Eirik Faret Sakariassen, Freddy André Øvstegård, Solveig Skaugvoll Foss Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 25.05.2021 Innst. 571 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Sosialistisk Venstreparti om regulering av politiets maktbruk i oppdrag mot barn under barnevernets omsorg. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.05.2021

   Debattert i Stortinget 01.06.2021
   Votert i Stortinget 02.06.2021