Representantforslag om å styrke kortbanenettet

Dokument 8:158 S (2020-2021), Innst. 435 S (2020-2021) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bengt Fasteraune, Geir Adelsten Iversen, Liv Signe Navarsete, Siv Mossleth, Willfred Nordlund Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 11.05.2021 Innst. 435 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Mossleth, Bengt Fasteraune, Liv Signe Navarsete, Geir Adelsten Iversen og Willfred Nordlund om å styrke kortbanenettet, jf. Dokument 8:158 S (2020-2021) og Innst. 435 S (2020-2021). Det ble flertall for følgende forslag: Stortinget ber regjeringen sørge for at kjøp av innenlandske flyruter videreføres som et statlig ansvar.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.05.2021

   Debattert i Stortinget 18.05.2021
   Votert i Stortinget 20.05.2021