Representantforslag om å tydeliggjøre forbud mot seksuell trakassering i arbeidsmiljøloven

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Eirik Faret Sakariassen, Freddy André Øvstegård, Kari Elisabeth Kaski, Karin Andersen, Mona Fagerås Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 27.04.2021 Innst. 364 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Sosialistisk Venstreparti om å tydeliggjøre forbud mot seksuell trakassering i arbeidsmiljøloven. Representantforslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.04.2021

   Debattert i Stortinget 03.05.2021
   Votert i Stortinget 04.05.2021