Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med eksportkontroll av strategiske varer

Dokument 3:4 (2020-2021)

Status: Dokumentet er til behandling i komiteen.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er til behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen

Saksgang