Vindkraft på land

Meld. St. 28 (2019-2020)

Status: Meldingen er til behandling i komiteen.

Melding fra Olje- og energidepartementet Saken er til behandling i energi- og miljøkomiteen

Saksgang