Voteringsoversikt for sak:

Vindkraft på land
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (01.12.2020 Kl. 15:22:41)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 48 på vegne av MDG.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (01.12.2020 Kl. 15:23:03)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 36 og 42 på vegne av R.

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (01.12.2020 Kl. 15:23:33)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 37 på vegne av R.

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (01.12.2020 Kl. 15:23:56)

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (01.12.2020 Kl. 15:24:19)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 35 på vegne av R.

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (01.12.2020 Kl. 15:24:39)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 34 på vegne av R.

  Votering fordelt på:

 7. 7 Votering

  (01.12.2020 Kl. 15:25:01)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 39, 40 og 47 på vegne av R.

  Votering fordelt på:

 8. 8 Votering

  (01.12.2020 Kl. 15:25:22)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 33 på vegne av SV.

  Votering fordelt på:

 9. 9 Votering

  (01.12.2020 Kl. 15:25:42)

  Votering fordelt på:

 10. 10 Votering

  (01.12.2020 Kl. 15:26:04)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 19 på vegne av Sp og MDG.

  Votering fordelt på:

 11. 11 Votering

  (01.12.2020 Kl. 15:26:24)

  Votering fordelt på:

 12. 12 Votering

  (01.12.2020 Kl. 15:26:47)

  Votering fordelt på:

 13. 13 Votering

  (01.12.2020 Kl. 15:27:08)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 6 på vegne av A og SV.

  Votering fordelt på:

 14. 14 Votering

  (01.12.2020 Kl. 15:27:30)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 5 på vegne av A, SV og MDG.

  Votering fordelt på:

 15. 15 Votering

  (01.12.2020 Kl. 15:28:05)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 4 på vegne av A, SV og MDG.

  Votering fordelt på:

 16. 16 Votering

  (01.12.2020 Kl. 15:28:24)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 3 på vegne av A og Sp.

  Votering fordelt på:

 17. 17 Votering

  (01.12.2020 Kl. 15:28:45)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 2 på vegne av A og Sp.

  Votering fordelt på:

 18. 18 Votering

  (01.12.2020 Kl. 15:29:07)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 1 på vegne av A, Sp og SV.

  Votering fordelt på:

 19. 19 Votering

  (01.12.2020 Kl. 15:29:35)

  Votering fordelt på:

 20. 20 Votering

  (01.12.2020 Kl. 15:29:57)
  Mot

  Det ble votert over:

  Romertall X.

  Votering fordelt på:

 21. 21 Votering

  (01.12.2020 Kl. 15:30:22)
  For

  Det ble votert over:

  romertallene VI og VII.

  Votering fordelt på:

 22. 22 Votering

  (01.12.2020 Kl. 15:30:42)
  For

  Det ble votert over:

  romertallene I, II, III, IV og V.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 23. 23 Votering

  (01.12.2020 Kl. 15:30:58)
  For

  Det ble votert over:

  Romertall XVIII.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 24. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet en melding fra regjeringen om Vindkraft på land. Stortinget fattet vedtak om følgende: Stortinget ber regjeringen om å sette en frist på inntil 5 år fra et prosjekt er endelig godkjent til vindkraftanlegget må være i drift.Stortinget ber regjeringen om at det i konsesjonen fremkommer antall og høyde på vindturbiner. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å innlemme planlegging og bygging av vindkraftverk i plan-og bygningsloven. Stortinget ber regjeringen sørge for at svensk-norsk elsertifikatordning og særskilte avskrivingsordninger for vindkraftanlegg avvikles senest 31.12 2021. Stortinget ber regjeringen fremlegge alternativ for hvordan det kan stilles garanti for opprydding ved oppstart av vindkraftanlegg. Stortinget ber regjeringen vurdere endringer i vindkraftbeskatningen, Stortinget ber regjeringen komme tilbake i revidert nasjonalbudsjett 2021 med vurdering av hvordan lokal kompensasjon og forutsigbare rammebetingelser kan sikres,

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  Vedtak og henstillinger