Valg av nytt varamedlem til Stortingets delegasjon til konferansen for overvåking av EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk

Innst. 392 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 16.06.2020 Innst. 392 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.06.2020

   Debattert i Stortinget 18.06.2020
   Votert i Stortinget 18.06.2020