Regulering av pensjoner i 2019 og pensjonisters inntektsforhold

Meld. St. 4 (2019-2020)

Status: Meldingen er til behandling i komiteen.

Melding fra Arbeids- og sosialdepartementet Saken er til behandling i arbeids- og sosialkomiteen

Saksgang