Riksrevisjonens undersøkelse om godkjenning av utdanning og yrkeskvalifikasjoner fra utlandet

Dokument 3:12 (2018-2019)

Status: Dokumentet er til behandling i komiteen.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er til behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen

Saksgang