Representantforslag om et styrket krisesentertilbud for voldsutsatte

Dokument 8:168 S (2018-2019), Innst. 86 S (2019-2020)

Status: Saken er ferdigbehandlet i komiteen og innstilling er avgitt. Avventer behandling i Stortinget.

Forslag fra Freddy André Øvstegård, Karin Andersen, Marian Hussein, Sheida Sangtarash Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 03.12.2019 Innst. 86 S (2019-2020)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 03.12.2019

      Foreløpig dato for behandling i Stortinget: 04.02.2020