Representantforslag om at regjeringen må legge fram konkrete forslag og en tidsplan for at alle norske skoler blir dysleksi- og dyskalkulivennlige

Dokument 8:165 S (2018-2019)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Karin Andersen, Mona Fagerås Saken er til behandling i utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (SV)

Saksgang