Representantforslag om å utrede to sykehus med fullverdige akuttfunksjoner på Helgeland

Dokument 8:159 S (2018-2019)

Merknad

Helse- og omsorgskomiteen ønsker skriftlige innspill til denne saken. For at komiteen skal rekke å ta innspillene med i behandlingen av saken, må de sendes til helse-omsorg@stortinget.no senest tirsdag 8. oktober. Det legges ikke opp til noen muntlig høring i denne saken.

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Kjersti Toppe, Siv Mossleth, Willfred Nordlund Saken er til behandling i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (Sp)

Saksgang