Representantforslag om et rettferdig boligmarked

Dokument 8:154 S (2018-2019)

Merknad

«Det blir ikke holdt muntlig høring i denne saken, men komiteen tar gjerne imot skriftlige innspill. Skriftlige innspill kan sendes til komiteens postmottak kommunal-forvaltning@stortinget.no innen 22. oktober 2019.»

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Freddy André Øvstegård, Kari Elisabeth Kaski, Karin Andersen Saken er til behandling i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (SV)
utkast til innstilling forelegges for finanskomiteen til uttalelse før innstilling avgis

Saksgang