Representantforslag om å innføre politisk streikerett for skoleelever

Dokument 8:153 S (2018-2019), Innst. 32 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Une Bastholm Saken er behandlet i utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (MDG) Innstilling avgitt 05.11.2019 Innst. 32 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Miljøpartiet De Grønne om at Stortinget skal be regjeringen fremme forslag til regelendringer slik at elevers fravær på grunn av deltagelse i politisk streik arrangert av elevråd, elevorganisasjoner og andre sivilsamfunnsorganisasjoner er å anse som gyldig fravær. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.11.2019

   Debattert i Stortinget 12.11.2019
   Votert i Stortinget 12.11.2019