Riksrevisjonens undersøkelse av infrastruktur og støttefunksjoner for kampflyvåpenets operative evne

Dokument 3:11 (2018-2019), Innst. 139 S (2019-2020)

Merknad

Dokumentet er som følge av Forsvarsdepartementets vurdering gradert og unntatt offentlighet. Innstillingen er gradert etter sikkerhetsloven, jf. Stortingets forretningsorden § 75 a og er derfor ikke offentlig tilgjengelig. Stortinget har ferdigbehandlet saken i lukket møte 3. februar 2020.

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 14.01.2020 Innst. 139 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.01.2020