Representantforslag om å legge til rette for rettsforfølging av mistenkte krigsforbrytere i Syria/Irak

Dokument 8:143 S (2018-2019), Innst. 402 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Audun Lysbakken, Karin Andersen, Petter Eide Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 11.06.2019 Innst. 402 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et representantforslag fra Sosialistisk Venstreparti om å legge til rette for rettsforfølging av mistenkte krigsforbrytere i Syria/Irak. Forslaget fikk ikke tilslutning fra et flertall i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.2019

   Behandlet i Stortinget: 18.06.2019