Representantforslag om å avvikle helseforetaksmodellen og ta sykehusene tilbake til folkevalgt styring og offentlig forvaltning

Dokument 8:133 S (2018-2019), Innst. 384 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Geir Inge Lien, Kjersti Toppe, Marit Knutsdatter Strand, Per Olaf Lundteigen, Siv Mossleth Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 04.06.2019 Innst. 384 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra medlemmer fra Senterpartiet om å avvikle helseforetaksmodellen. Forslagene innebar å be regjeringen utrede og fremme forslag om å la fylkene overta styringen av sykehusene og blant annet innføre folkevalgt styring, samt innføring av en ny modell for finansiering av sykehusene. Arbeiderpartiet og regjeringspartiene støttet ikke forslagene, som dermed ikke ble vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.2019

   Behandlet i Stortinget: 18.06.2019