Løse forslag til saken

Dokument 8:133 S (2018-2019), Innst. 384 S (2018-2019)

Forslag nr. 3 fra Moxnes, Bjørnar på vegne av Rødt


Stortinget ber regjeringen om å fremme nødvendige lovendringer for å sørge for at alle sykepleiere og apotekansatte, samt alle ansatte i staten omfattes av tjenestepensjonsordningen uavhengig av stillingsprosent.